Informasjon til besøkende

Tidligere har det vært guiding om sommeren. Det er ikke avklart ennå om det bli iår.