Reins Kloster

Reins Kloster ligger i Rissa, en times reise fra Trondheim. I dag er det 10. generasjon Horneman som eier og driver Reins Kloster. 

Informasjon til besøkende

Det blir guiding og aktiviteter på Reins Kloster hele sommeren igjennom fra 25.juni til 20.august kl. 11-15 alle dager unntatt mandager. 

Historien og dagens drift

Harald Hårfagre tok gården Rein til odel og eie da han la under seg Trøndelag på 870-tallet. Selve gården er antakelig over tre tusen år gammel. Nonneklosteret på Rein ble grunnlagt på slutten av 1220-tallet og eksisterte i 300 år.

I dag er det 10. generasjon Horneman som eier og driver Reins Kloster.

Reins Kloster Aquavit

Reins Kloster Aquavit er Norges første økologiske akevitt, og er laget i henhold til en 300 år gammel tradisjon. Den kan bestilles på alle Vinmonopol, men finnes også i hyllene hos enkelte.