Gården

I dag er Hans H. Horneman eier og driver Reins Kloster. Hovedproduksjonen er økologisk melk med en kvote på 360 000 liter. Gården består i tillegg av rundt 600 mål dyrket jord og en god del skog og utmark. Det nye fjøset som ble bygget i 2002 er et såkaldt kaldtfjøs d.v.s at det ikke er isolert. Innredningen er stort sett av tre som ble laget av en gårdbruker i Rissa, Knut Byberg. Melkeroboten var den første på Fosen. På den tiden var det ikke mange i drift i Norge. Idag er Rissa en av de kommunene som har flest melkroboter. Nåværende eier opplever økologisk drift som viktig og mener at driftsformen har en merverdi i seg selv. Dette i tillegg til å dyrke mat.

Deler av området rundt Reins Kloster er tilgjengelig for publikum. Opplevelsen inkluderer Rissa Bygdemuseum, Meieribygningen, Alleburet, Haugestua, Nonneklosteret og parken som ble renovert på 1990-tallet. Rein Kirke ligger like ved gården hvor det også er parkering for besøkende.